O nama

OBAVIJEST O NABAVI

O NARUČITELJU

Naziv: DB informatika d.o.o. za informacijske uslužne djelatnosti
Skraćeni naziv: DB informatika d.o.o.
Adresa: Oktavijana Valića 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 67511721139
Tel.: +385 (0)51 688-010, +385 (0)95 6555-001
Opće informacije o predmetu nabave: info@db-informatika.eu
Kontakt osoba: Darko Glujić, mag. ing.

PREDMET NABAVE

Predmet: Nabava informatičkog sklopovlja (hardver)
Detaljnije: Nabava poslužitelja, podatkovnih sustava i prijenosnih računala
Datum objave: 01. listopada 2018. godine
Rok za predaju ponuda: 22. listopada 2018. godine do 17:00 sati
Dodatne informacije: Cjelokupna dokumentacija
Zapisnik o otvaranju ponuda: Zapisnik
Odluka o odabiru: Odabir

Moji serveri
Moj SSL
Moj hosting
Exchange
IT usluge
E-potpis